Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

OBS! Användarinloggning behövs inte (endast för SUVs ansvariga).

Programkatalogen för våren 2018 har skickats ut.

Tyvärr har följande cirklar utgått på grund av för få anmälningar:
Numren är 415, 416, 421, 422, 427, 443, 434, 435, 438 och 443.

Våra adresser:
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
E-post: info@suvaros.se Hemsidan: www.suvaros.se

Vi finns nu i Växhuset, Viktor Larssons plats 1

Prenumerera på innehåll