Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

Välkommen till oss - öppet för alla pensionärer!

OBS! Användarinloggning behövs inte (endast för SUVs ansvariga).

Programkatalogen för våren 2018 har skickats ut.

Anmälningstiden har gått ut men det finns
några lediga platser kvar på följande cirklar:
415, 416, 421, 422, 427, 432, 434, 435, 436,
438, 441 och 443
).

Kontakta expeditionen för anmälan.

***********************************************************************************

Vi finns nu på Smedjegatan 13 men flyttar till Växhuset vid årsskiftet.

Smedjegatan 13
Vasagatan / Smedjegatan

Prenumerera på innehåll